Zweet

De Liefde Leven

 

De Liefde leidt je soms langs de mistige kanten van jezelf.
De Liefde nodigt je uit om aanzienlijke hoogtes te klimmen en klauteren en dieptes te dalen.
De Liefde laat je afslagen nemen zonder tomtom, maps of liefdevol recept.
De Liefde vraagt je je hart te openen zonder garanties of zekerheden.
De Liefde laat je uiteindelijk daar je Hart parkeren waar het goed toeven is.

 

Het Ontspruit

Het Leeft

Het Kruipt

Het Zweeft

Liefde Leven

Het Bijt

Het Breekt

Het Bokt

Het Beeft

 
 

Het Vult

Het Voelt

Het Kriebelt

Het Woelt

Liefde Leven

Het Zucht

Het Zuigt

Het Wuft

Het Wuift

Het Siddert

Het Fladdert

Het Vlindert

Het Kladdert

Liefde Leven

Het Hijgt

Het Klopt

Het Ademt

Het Stokt

 

Het Pent

Het Zint

Het Bewoord

Het Bemind

 IMG_2058

Het Snelt

Het Slakt

Het Traant

Het Lacht

Het Glundert

Het Schatert

Het Knort

Het Snatert

 Liefde Leven

Het Droomt

Het Aard

Het Streelt

Het Vaart

 
Liefde Leven

Het Wijst

Het Weet

Het Opent

Het Smeed

Het Zaait

Het Bloeit

Het Oogst

Het Broeit

Het Glinstert

Het Zindert

Het Glanst

Het Hindert

Het Handelt

Het Hemelt

Het Harkt

Het Wemelt

  Liefde Leven  
Liefde Leven

Het Een

Het Ander

Het Verval

Het Verander

Het Schreeuwt

Het Tiert

Het Schaamt

Het Kliert

 

Het Hoogtij

Het Verval

Het Smeulen

Het Dal

 

Het Altijd

Het Gemak

Het Liefdevolle

Het Zwak

Liefde Leven

Het Geilt

Het Kleeft

Het Warmt

Het Leeft

IMG_0918  

Het Trekt

Het Duwt

Het Oppert

Het Schuwt

Het Zelfde

Het Gewone

Het Kalme

Het Slome

Het Gulle

Het Zachte

Het Volle

Het Smachten

Het Wikt

Het Weegt

Het Besluit

Het Beleeft

Het Ego

Het Moet

Het Mag

Het Wil

 

Het Smelt

Het Zwiert

Het Kreunt

Het Kliert

Liefde Leven  
 

Het Teasen

Het Plagen

Het Pleasen

Het Knagen

Het Strepen

Het Sparen

Het Mooie

Het Bewaren

Het Zwermt

Het Zweeft

Het Krabt

Het Kleeft

Liefde Leven

Het Beklemt

Het Vleugelt

Het Stroomt

Het Beteugelt

 
 

Het Klinkt

Het Klokt

Het Tingelt

Het Tokt

  Liefde Leven
Liefde Leven

Het Kookt

Het Voed

Het Suddert

Het Doet

Het Kust

Het Smelt

Het Zweet

Het Zwelt

Het Verkiest

Het Wint

Het Verliest

Het Verslindt

Het Dompelt

Het Drijft

Het Verzuipt

Het verstijfd

Liefde Leven

Het Wil

Het Verwacht

Het Stelt Teleur

Het Smacht

 

Het Knipoogt

Het Flirt

Het Brandt

Het Zeurt

Het Blinkt

Het Roest

Het Bladdert

Het Moest

 Blanco122x122

Het Krijgt

Het Neemt

Het Vangt

Het Bevreemd

   

Het Bruist

Het Bevrijdt

Het Stagneert

Het Mijdt

Liefde Leven
Liefde Leven

Het Lonkt

Het Vraagt

Het Snoept

Het Jaagt

 

Het Kleurt

Het Rekent

Het Turft

Het Tekent

Het Eist

Het Vraagt

Het Dwingt

Het Knaagt

 

Het Hart

Het Klopt

Het Leven

Het Lot

Liefde Leven
IMG_7819

Het Praat

Het Proost

Het Blaat

Het Troost

Het Samen

Het Alleen

Het Beamen

Het in Een

 

 

 

 
© 2013, Marnie Krom

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minddrops