gevoel

Kansen grijpen of verkloten

 

 

Kansen zijn er in het leven om te grijpen.
Je kan kansen ervaren, maar als je er niet open voor staat en inpast in jouw leven, dan kan je nog zoveel kans-lessen tegenkomen, maar dat heeft geen enkele toegevoegde levensvreugde naar mijn idee.

Maar Waarom eigenlijk,…..

Waarom kiezen voor ingewikkeld?
We kiezen liever voor de makkelijkste weg, dan door de ellende te ploeteren om wel dat doel te bereiken


Zie het als je fietsband die lek is, onze eerste ingeving is die band zo snel mogelijk weer te repareren want we willen vooruit.
Dit zit er bij de meesten van ons al jong ingebakken.
We willen verder naar die bestemming die we in gedachten hebben.

Als we de band niet repareren, dan blijven we daar waar we zijn, en komen geen steek verder, laat staan een kilometer.
Grappig is dat we het daar wel bij de wortel pakken en er mee dealen, maar als het gaat om kwesties in the mind, dan lopen we er liever van weg.
Of we nu kampen met overgewicht, verslavingen, depressies, relatie en/of familie-problemen of negatieve gedachten.

Waarom blijven we er onbewust of bewust vaak liever in hangen, dan door te vechten en weer gaan voor die zonnestraal?
Is dat onwetendheid, gemakzucht of angst voor het onbekende?

Het is mooi om te denken dat we niet voor nop met z’n allen op deze aardbol aan het klooien zijn.
Dat wij hier zijn neergezet om het spel des levens te ervaren.
Het leven met al zijn facetten van feitelijkheden, die zich voordoen met een reden die voor ieder van ons weer anders blijkt.
Het spel des levens met zijn zonnestralen en donkere diepten, met tranen van geluk en verdriet, met liefde en leegtes, met vurige warmtes en koele kiltes, met weggaan en blijven, met winnen en verliezen.
Maar ook met vooruit kijken naar die toekomst, die zonnestraal, naar beter, daar, recht voor je neus.

Die toekomst met oneindig veel mogelijkheden,….het doel om daar te zijn waar jij je het prettigst voelt.
En tevreden bent wanneer jij terugblikt op jouw leven.
Dit gevoel wil ik nastreven,………..
Het mag niet de gedachten zijn dat het uiteindelijk allemaal nergens voor nodig is geweest.
Ik beleef en leef mijn route … met en zonder navigatie.

 

 

 

 

 

 

 

De Liefde Leven

 

De Liefde leidt je soms langs de mistige kanten van jezelf.
De Liefde nodigt je uit om aanzienlijke hoogtes te klimmen en klauteren en dieptes te dalen.
De Liefde laat je afslagen nemen zonder tomtom, maps of liefdevol recept.
De Liefde vraagt je je hart te openen zonder garanties of zekerheden.
De Liefde laat je uiteindelijk daar je Hart parkeren waar het goed toeven is.

 

Het Ontspruit

Het Leeft

Het Kruipt

Het Zweeft

Liefde Leven

Het Bijt

Het Breekt

Het Bokt

Het Beeft

 
 

Het Vult

Het Voelt

Het Kriebelt

Het Woelt

Liefde Leven

Het Zucht

Het Zuigt

Het Wuft

Het Wuift

Het Siddert

Het Fladdert

Het Vlindert

Het Kladdert

Liefde Leven

Het Hijgt

Het Klopt

Het Ademt

Het Stokt

 

Het Pent

Het Zint

Het Bewoord

Het Bemind

 IMG_2058

Het Snelt

Het Slakt

Het Traant

Het Lacht

Het Glundert

Het Schatert

Het Knort

Het Snatert

 Liefde Leven

Het Droomt

Het Aard

Het Streelt

Het Vaart

 
Liefde Leven

Het Wijst

Het Weet

Het Opent

Het Smeed

Het Zaait

Het Bloeit

Het Oogst

Het Broeit

Het Glinstert

Het Zindert

Het Glanst

Het Hindert

Het Handelt

Het Hemelt

Het Harkt

Het Wemelt

  Liefde Leven  
Liefde Leven

Het Een

Het Ander

Het Verval

Het Verander

Het Schreeuwt

Het Tiert

Het Schaamt

Het Kliert

 

Het Hoogtij

Het Verval

Het Smeulen

Het Dal

 

Het Altijd

Het Gemak

Het Liefdevolle

Het Zwak

Liefde Leven

Het Geilt

Het Kleeft

Het Warmt

Het Leeft

IMG_0918  

Het Trekt

Het Duwt

Het Oppert

Het Schuwt

Het Zelfde

Het Gewone

Het Kalme

Het Slome

Het Gulle

Het Zachte

Het Volle

Het Smachten

Het Wikt

Het Weegt

Het Besluit

Het Beleeft

Het Ego

Het Moet

Het Mag

Het Wil

 

Het Smelt

Het Zwiert

Het Kreunt

Het Kliert

Liefde Leven  
 

Het Teasen

Het Plagen

Het Pleasen

Het Knagen

Het Strepen

Het Sparen

Het Mooie

Het Bewaren

Het Zwermt

Het Zweeft

Het Krabt

Het Kleeft

Liefde Leven

Het Beklemt

Het Vleugelt

Het Stroomt

Het Beteugelt

 
 

Het Klinkt

Het Klokt

Het Tingelt

Het Tokt

  Liefde Leven
Liefde Leven

Het Kookt

Het Voed

Het Suddert

Het Doet

Het Kust

Het Smelt

Het Zweet

Het Zwelt

Het Verkiest

Het Wint

Het Verliest

Het Verslindt

Het Dompelt

Het Drijft

Het Verzuipt

Het verstijfd

Liefde Leven

Het Wil

Het Verwacht

Het Stelt Teleur

Het Smacht

 

Het Knipoogt

Het Flirt

Het Brandt

Het Zeurt

Het Blinkt

Het Roest

Het Bladdert

Het Moest

 Blanco122x122

Het Krijgt

Het Neemt

Het Vangt

Het Bevreemd

   

Het Bruist

Het Bevrijdt

Het Stagneert

Het Mijdt

Liefde Leven
Liefde Leven

Het Lonkt

Het Vraagt

Het Snoept

Het Jaagt

 

Het Kleurt

Het Rekent

Het Turft

Het Tekent

Het Eist

Het Vraagt

Het Dwingt

Het Knaagt

 

Het Hart

Het Klopt

Het Leven

Het Lot

Liefde Leven
IMG_7819

Het Praat

Het Proost

Het Blaat

Het Troost

Het Samen

Het Alleen

Het Beamen

Het in Een

 

 

 

 
© 2013, Marnie Krom

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouw Besluit

Wat betekent Egocentrisch eigenlijk?

*Het gevoel dat je zelf het centrum van de wereld bent.
*Je eigen ik het belangrijkst vinden.

Regelmatig ervaar ik dat veel mensen hun gedachten projecteren op iemand anders z’n keuzes in het leven.

Waarom neemt Prins Friso nou het besluit om die afdaling off-piste te maken in Lech?
Wellicht hebben mensen geprobeerd het uit zijn hoofd te praten om hem op andere gedachten te brengen maar uiteindelijk heeft hij toch die keuze gemaakt waar hij zich prima bij voelde.

Wanneer je familie, je vrienden, je kinderen (in volwassenheid) bepaalde keuzes maken in het leven die niet synchroon lopen met de keuzes die jij zelf zou maken vinden veel mensen dit heel lastig om mee te dealen.

Zij hebben de verwachting dat hun keuzes de juiste zijn en dat die ander er ook zo naar behoort te kijken. En ook vooral naar acteert. Misschien een Joehoe-wekkermoment voor sommigen maar dit is natuurlijk niet zo.

Mijn opa had misschien graag gezien dat ik niet alleen naar het Palladium in Amsterdam zou gaan om daar een vriendin te ontmoeten en een drankje te nuttigen. Dit zegt iets over zijn opvoeding, de tijd waarin hij leefde en de toen nog bepaalde beleefdheidsregels waar ze in die tijd mee te maken hadden. Maar tijden veranderen.
Iedereen heeft uiteraard zijn eigen gedachten, motieven en vooral beweegredenenen om te doen wat hij of zij wil.
We zijn allemaal uniek, hebben allemaal een program des levens en staan voor beslissingen die we met hart en ziel nemen.
En natuurlijk kan je de hulptroepen inroepen van je vriendin, je vader of je coach maar uiteindelijk ben jij toch echt zelf degene die het besluit maakt.

Wat mij opvalt zo gaandeweg is dat de mensen die zo graag controle willen houden over andere mensen het zelf ook niet zo bijster goed of netjes doen terwijl zij dit wel verwachten van de tegenpartij.

Daarom kan je je ook afvragen, zegt dit niet meer over hem of haar?
Van de week kwam mij een verhaal ter oren.
Hier kwam zo duidelijk naar voren dat de ene persoon eigenlijk het stuur van de andere persoon wilde overnemen.
Naar haar gevoel te laat want het “leed” was al geschiedt.
Vooral onweer en boosheid in haar hoofd dat ze overbracht naar de persoon die haar persoonlijke besluit had genomen.
Terwijl de besluitpersoon (zo noem ik haar maar even) juist heel bewust de keuze had gemaakt waar zij zich op dat moment ook heel goed bij voelde en eigenlijk volledig in verbazing terecht kwam.
Het was geheel niet de opzet geweest van de besluitpersoon om hier anderen mee te kwetsen.
Wat er gebeurde was dat de besluitpersoon een behoorlijke boze reactie kreeg op haar handelen.
Haar besluit om het zo te doen was niet zoals de andere persoon het zou doen.
Maar het ging niet om het handelen van de besluitpersoon, het ging niet om de besluitpersoon die de werkwijze uitvoerde maar het ging uiteindelijk over de persoon die er niet mee eens was om persoonlijke beweegredenen.

Inkoppertje van Egocentrisch gedrag.
Het ging voor deze persoon over wat moeten de mensen nou wel niet denken van jouw besluit.
Hoe zullen zij dan naar mij kijken?
Deze persoon die er allemaal niet mee eens was projecteerde het handelen van de andere persoon volledig op haar eigen wereld.
Mooie van het verhaal is dat het totaal maar dan ook niets te maken had met haar wereld.
Zo kortzichtig of bekrompen deze persoon er in staat maakt het dat ze zich niet lekker voelde ofwel boos is over hetgeen de andere besluitpersoon had verwezenlijkt.
En begrijp mij niet verkeerd ook deze niet tevreden persoon heeft absoluut haar redenen om te handelen zoals ze dit met veel bombarie liet horen.
En natuurlijk als je zoon met z’n blote kont op een skateboard door de straat wil knallen dan probeer je hem te behoeden voor deze actie.
Uit liefde voor hem laat je hem er naar kijken of dit nu wel handig is om te doen.

Vanuit genegenheid kan je de mensen om je heen heus wijzen op bepaalde zaken en ze misschien een richting laten zien die ze niet eerder hadden bedacht.
Wanneer je dat in alle harmonie deelt en uiteindelijk de persoon in kwestie toch bij zijn besluit blijft dan kan jij niets anders doen dan ervaren dat mensen uiteindelijk altijd het besluit nemen voor zichzelf waar zij zich goed bij voelen.
Zou het nou niet zoveel relaxter zijn in het leven als mensen hun eigen gedachten, hun eigen verwachtingen en die persoonlijke wensjes die vooral bij hun zelf leven niet zouden projecteren op die ander?
Laten we nu eens leven zoals wij zelf in het leven willen staan en niet hoe je denkt dat jij wil dat een ander in het leven staat.
Leef jouw leven, Leef jouw doel, Leef jouw liefde, Leef jouw verwachtingen, Leef jouw gedachten, Leef jouw passie, Leef jouw idee.
Als het maar van Jou is.
We zijn hier echt op deze aardkloot gekomen om te leven en je persoonlijke keuzes te maken. Leef jouw leven en probeer het niet te leven van een ander.
Haal het beste er uit voor jezelf waar jij je happy bij voelt voor JOU.
We hebben naar mijn idee genoeg aan onszelf om mee te dealen.
Laat ieder het dan ook fijn voor zichzelf bepalen.

 

 

 

 

 

Minddrops