Wat verwacht jij van een vriendschap?

Aristoteles onderscheidde drie soorten vriendschappen:

Vriendschap voor het plezier: de relatie die je hebt met mensen van je werk, hobby, uitgaan, cursussen en scholing.

Vriendschap voor het nut: de relatie die is gebaseerd op “ruilhandel”: jij doet iets voor mij, ik doe iets voor jou.
De centrale vraag in deze vriendschap is wat je voor elkaar kunt betekenen, hoewel er ook ruimte is voor meer persoonlijke zaken.

Of een Vriendschap zonder bijbedoelingen: je waardeert elkaar om wie en wat jullie zijn en hebben een diepe emotionele band met elkaar.
Je geeft zonder daar iets voor terug te verwachten.

Heb jij een dierbare vriendschap met iemand of misschien wel met meerderen?
Blijven dat dierbare vriendschappen op het moment dat het geen verwachtingen betreft?
Maar hoe lastig is dat inderdaad om geen verwachtingen te hebben in een vriendschap?
Want wanneer er geen verwachtingen zijn, is dan de vriendschap misschien meteen minder liefdevol?

Wanneer we datgene ventileren vanuit ons eigen hart en duidelijk maken naar de ander waar ons hart ligt en hoe wij ons leven willen invullen geeft dat transparantie en duidelijkheid naar de ander.
En dan zal je uiteindelijk die mensen om je heen scharen die content zijn met jouw gevoel van de invulling van je leven omdat zij zich hier ook in kunnen vinden.

Vriendschap is naar mijn idee de basis waar al het andere op volgt.
Wel ervaren wij ook dat naarmate de vriendschap vordert en wij als mens ouder worden en daardoor ook geestelijk groeien en vooral verrijken kan het ook zo zijn dat we inmiddels anders kijken en voelen naar de wereld om ons heen.
En dus ook naar bepaalde vriendschappen.

Dit brengt dat we gaandeweg in onze vriendschap misschien niet meer zo aansluiten zoals we altijd deden.
Onze gedachtegang, ons bewegen in het leven, ons kijken naar, zal bij de een zich anders ontwikkelen dan bij de ander.
Dit heeft ook alles te maken met open staan voor leermomenten, inzichten en vooral in de spiegel kijken.
We groeien in het leven maar we gaan meestal niet gelijk op.

Hoe ik een vriendschap zou invullen is wellicht niet hoe jij deze ziet.
Het meest pijnlijke in deze situatie’s is dat we er maar vanuit gaan dat datgene wat jij denkt de ander ook moet voelen en denken.
Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Want we zijn allemaal op zichzelf staande persoontjes met allemaal een eigen gedachtegang en idee over vriendschap.

Zonder ooit een soort trouw te hebben beloofd ontstaat er een vriendschap.
En it takes two to tango waar deze vriendschap op gebaseerd zal zijn en in zal stromen of verzanden.

 

© Marnie Krom

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.

Minddrops